Niepoprawna pisownia

z tarło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

starło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ztarło

Niepoprawna pisownia