Poprawna pisownia

z przodu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sprzodu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zprzodu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pżodu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pszodu

Niepoprawna pisownia