Niepoprawna pisownia

chemi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chemii

Poprawna pisownia, znaczenie: chemia jest nauką przyrodniczą, która bada naturę, a przede wszystkim zajmuje się właściwościami wszelkich substancji i przemian zachodzących między nimi. Chemia to również przedmiot szkolny i kierunek na uczelni wyższej. Przenośnie oznacza fluidy, odbieranie na tych samych falach, gdy mówi się, że pomiędzy ludźmi jest chemia lub jej nie ma.
Poprawna pisownia dla formy dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika chemia to chemii przez podwójne i, gdzie podwójne –ii jest poprawne w wyrazach pochodzenia obcego. Sam wyraz chemia ma etymologiczne korzenie w języku egipskim. Chemia wywodzi się z alchemii, a alchemia z egipskiego pojęcia al-Kimia.

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego dostałeś niedostateczny z chemii? Czy ty naprawdę nie rozumiesz reakcji chemicznych?
Nie wierzę, że nie zauważasz chemii, która nas łączy.
Czy w chemii przemysłowej musi być tyle szkodliwych substancji?


Niepoprawna pisownia

chemji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chemjii

Niepoprawna pisownia