Poprawna pisownia

odpowiedz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo odpowiedz jest czasownikiem w trybie rozkazującym, w drugiej osobie liczby pojedynczej. Nakazuje: udzielić wyjaśnienia na żądanie, podać informacje w odniesieniu do zadanego pytania, wypowiedzieć się w jakiejś sprawie.
Wyraz odpowiedz należy zapisywać przez dz, ponieważ wywodzi się od czasownika odpowiedzieć, odpowiadać, mającego temat zakończony na dźwięczne d. W związku z tym podczas odmiany powinno ono zostać zachowane, a w trybie rozkazującym jego odpowiednikiem jest końcówka -dz. W wielu innych, pokrewnych słowach także występuje dźwięczne dz, potwierdzające pisownię. Ubezdźwięcznienie jest z kolei wynikiem błędnego zapisu fonetycznego.

Przykłady poprawnej pisowni

Odpowiedz na wszystkie pytania dyrektora, to będziesz mógł szybciej pozbyć się problemów.
Jeśli ktoś będzie cię o coś pytał, po prostu odpowiedz mu krótko i grzecznie, ja się zajmę resztą.
Nie rozumiesz pytania, czy tylko udajesz? Odpowiedz mi w końcu, ile mam na to jeszcze czekać?!


Niepoprawna pisownia

odpowiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od powiedz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otpowiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot powiedz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otpowiedz

Niepoprawna pisownia