Niepoprawna pisownia

z nów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

znów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

znuw

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z nuw

Niepoprawna pisownia