Niepoprawna pisownia

nie odpłatna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodpłatna

Poprawna pisownia, znaczenie: bezpłatna, nie wymagająca wniesienia opłaty.


Niepoprawna pisownia

nie od płatna

Niepoprawna pisownia