Niepoprawna pisownia

na daremno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadaremno

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nadaremno prawidłowo zapisujemy razem. Jest to obecnie zrost, który został utworzony od dawnego połączenia przyimkowego. Tak powstałe wyrazy w języku polskim mają pisownię łączną.
Przyimek nadaremno określa coś, co nie daje wymaganych lub oczekiwanych efektów. Jest to działanie bezskuteczne, bez wyników lub adekwatnej do nich nagrody.

Przykłady poprawnej pisowni

Z całych sił starał się wykonać zadanie, ale robił to nadaremno, bo jego kolega uporał się z pracą wcześniej.
Nadaremno wyszedł z domu i czekał na swoją dziewczynę w umówionym miejscu aż do późnej nocy.
Nauczyciel nadaremno starał się uspokoić uczniów, jednak oni wciąż hałasowali i utrudniali prowadzenie lekcji.


Niepoprawna pisownia

na da remno

Niepoprawna pisownia