Niepoprawna pisownia

tajemnica polisznela

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tajemnica poliszynela

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją zapisu powyższego zwrotu jest: tajemnica poliszynela. Określenie to wywodzi się z Włoch, od występującego w tym języku terminu Pulcinella. Nazywano tak komiczną postać z ludowej komedii, później wprowadzoną na deski teatru kukiełkowego. Lalki te charakteryzowała ogromna gadatliwość oraz skłonność do plotkowania. Od Włochów wyraz ten przejęli Francuzi, pod postacią wyrazu polichinelle. Tę formę zaczerpnęli już Polacy, zapisując ją zgodnie z francuską pisownią. Wyrażeniem tym określamy tajemnicę, o której wszyscy wiedzą, jednak nikt o tym głośno nie mówi. Inaczej: sekret publiczny, rzekoma tajemnica, sprawa powszechnie znana.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego skrócone godziny pracy były tajemnicą poliszynela w naszej firmie.
Mało kto kupuje mieszkaniem inaczej niż na kredyt – oto tajemnica poliszynela.
Twoja sympatia do niej jest tajemnicą poliszynela na naszej uczelni.