Poprawna pisownia

żniwa

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik żniwa należy zapisywać przez ż. Poprawna pisownia jest wynikiem uwarunkowań historycznych, a także rozwoju języka. Z tego względu nie ma żadnej reguły, która wyjaśniałaby, dlaczego to słowo zapisywane jest w ten sposób.
Żniwa to okres, w którym kosi się, a następnie zbiera dojrzałe zboża z pola. Nazywa się tak również samą czynność ich koszenia i zbierania.

Przykłady poprawnej pisowni

Miejscowa ludność zaczęła przygotowywać się na nadciągające żniwa, gdyż czekało ich wiele pracy.
Cała rodzina zebrała się razem, ponieważ nadchodziły żniwa i każdy chciał pomóc, aby praca szybciej poszła.
Patryk nigdy nie brał udziału w żniwach, dlatego kiedy przyjechał pierwszy raz do rodziny na wieś, był tym zaciekawiony.


Niepoprawna pisownia

rzniwa

Niepoprawna pisownia