Niepoprawna pisownia

nie znaczna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nieznaczna

Poprawna pisownia