Niepoprawna pisownia

z męczenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zmęczenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmenczenia

Niepoprawna pisownia