Niepoprawna pisownia

nie prawdo mównie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawdomównie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprawdo mównie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prawdomównie

Niepoprawna pisownia