Niepoprawna pisownia

z kwituje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skwituje

Poprawna pisownia, znaczenie: zareaguje słowem lub gestem, zwolni kogoś z opłaty, wydając pokwitowanie.


Niepoprawna pisownia

skfituje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkwituje

Niepoprawna pisownia