Niepoprawna pisownia

niebardzo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie bardzo

Poprawna pisownia