Niepoprawna pisownia

niebardzo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie bardzo

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie, które składa się z partykuły nie oraz z przysłówka bardzo. Używamy go zamiast zwrotów takich jak: przeciętnie, mało, co najwyżej częściowo, tylko trochę, niezupełnie, nie do końca, nie całkiem, ale również: kiepsko, marnie, niedostatecznie.
W języku polskim istnieje reguła, która warunkuje rozłączny zapis dwóch członów tego wyrażenia. Mówi ona, iż partykuła nie wraz z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników, powinna być zawsze zapisywana oddzielnie. Jest to zatem jedyna prawidłowa forma zapisu powyższego zwrotu.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie bardzo rozumiem rozwiązanie tego zadania.
Zawodnicy nie bardzo wiedzieli, czego w tym meczu oczekiwał od nich trener.
Dostałam zaproszenie na urodziny Pawła, jednak nie bardzo mam ochotę widzieć się z jego znajomymi.