Niepoprawna pisownia

z kimź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z kimś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkimś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skimś

Niepoprawna pisownia