Poprawna pisownia

można by

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to w języku polskim zawsze zapisujemy oddzielnie. Uzasadnia to obowiązująca w naszym języku reguła, która nakazuje rozłączny zapis cząstki by z wyrazami o funkcji czasownikowej, a takim właśnie tworem jest wyraz można. Podobnie zapisujemy połączenia takie jak: trzeba by, powinno by, warto by.
Można by jest to odmieniona w trybie warunkowym forma wyrazu można. Jej znaczenie to: coś jest możliwe do wykonania, dozwolone, ale również określamy nią posiadanie pozwolenia na coś czy uprawnień do wykonania czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Zrobiła się piękna pogoda, można by wyjść na rower.
Jeżeli wrócisz jutro wcześniej z pracy, to można by pojechać na zakupy.
Skoro i tak musimy tu tyle czekać, to można by pójść na spacer, co Ty na to?


Niepoprawna pisownia

możnaby

Niepoprawna pisownia