Poprawna pisownia

chochla

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie chochla odnosi się do dużej łyżki wazowej, służącej do nalewania zupy. Może być wykonana z dowolnego materiału. Tradycyjną, drewnianą chochlę nazywa się warząchwią.
Chochla to słowo zapożyczone z języka greckiego, w którym brzmiało cochlea i oznaczało muszlę, służącą jako łyżka do zupy w starożytności. Zostało zaadaptowane i spolszczone, w wyniku czego należy zapisywać je przez podwójne ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Mała chochla do niczego się nam nie przyda, więc lepiej od razu weźmy tę największą.
Jedna chochla zupy nie była dla niego wystarczająca, dlatego kazał nalać sobie dwie pełne.
Chochla do zupy powinna być nie tylko użyteczna, ale też ładna, jeśli mają ją widzieć w wazie goście.


Niepoprawna pisownia

hohla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chohla

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hochla

Niepoprawna pisownia