Niepoprawna pisownia

z ignorowałeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zignorowałeś

Poprawna pisownia