Niepoprawna pisownia

kurtoazja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kurtuazja

Poprawna pisownia, znaczenie: kurtuazja to jedyna poprawna wersja zapisu omawianego wyrazu. Wywodzi się on od francuskiego terminu courtoisie, oznaczającego uprzejmość. Został on zatem przez nas przejęty wraz ze znaczeniem, z kolei jego zapis w języku polskim przypomina francuską wymowę (wym. kurtazi). Wszelkiego rodzaju pomyłki w pisowni wynikają najczęściej z prób niepotrzebnego uproszczania wymowy. Dodatkowo, warto zapamiętać, że zarówno w wymowie, jak i w pisowni powyższego sformułowania nie ma miejsca dla głoski ł i nie należy jej nigdzie umieszczać (kurtułazja).
Rzeczownikiem tym określamy wyszukaną i oficjalną uprzejmość, dobre maniery, takt w zachowaniu, ułożenie i ogładę.

Przykłady poprawnej pisowni

Prawdziwej kurtuazji wymagało od niego odwrócenie się i odejście.
Mój mąż traktuje mnie z prawdziwą kurtuazją, zawsze otwiera mi drzwi i często wita mnie z kwiatami.
To była z Twojej strony prawdziwa kurtuazja, jesteś bardzo dobrze wychowany.


Niepoprawna pisownia

kurtułazja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurtu azja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kórtuazja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurtóazja

Niepoprawna pisownia