Poprawna pisownia

harpagan

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo harpagan należy zapisywać przez h. Jest to wyraz wywodzący się od słowa harpagon, które ma greckie korzenie. Ze względu na etymologię, należy zapisywać je przez h.
Harpagan to wyrażenie należące do gwary miejskiej. Jest to człowiek impulsywny, gwałtowny, ale też silny i energiczny. Z kolei oryginalne harpagon oznaczało kogoś, kto jest chciwy, skąpy, a dosłownie człowieka z pazurami.

Przykłady poprawnej pisowni

Ależ z niego harpagan, po prostu nie da się z nim wytrzymać, kiedy się tak zachowuje!
Taki z ciebie harpagan, że nikt z tobą nie wytrzymuje. Powinieneś trochę złagodnieć.
Marek to prawdziwy harpagan, dlatego staram się go unikać, kiedy tylko mogę.


Niepoprawna pisownia

charpagan

Niepoprawna pisownia