Niepoprawna pisownia

z czepione

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczepione

Poprawna pisownia, znaczenie: złączone.


Niepoprawna pisownia

zczepione

Niepoprawna pisownia