Poprawna pisownia

mówisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

muwisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mówiż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mówirz

Niepoprawna pisownia