Niepoprawna pisownia

wzrószająca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wzruszająca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzruszajonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w zruszająca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwruszajonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwruszająca

Niepoprawna pisownia