Poprawna pisownia

nową

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nowom

Niepoprawna pisownia