Poprawna pisownia

wywinął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wywinoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy winął

Niepoprawna pisownia