Poprawna pisownia

sześćdziesiąt

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szejdziesiąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sześdziesiąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeździesiąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sześćdziesiąd

Niepoprawna pisownia