Niepoprawna pisownia

nie wykorzystani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewykorzystani

Poprawna pisownia