Niepoprawna pisownia

wyszedłyśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyszłyśmy

Poprawna pisownia