Poprawna pisownia

uspokój się

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie będące odmienioną w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, formą czasownika zwrotnego dokonanego uspokoić się. Jego znaczenie to: wyciszyć się, stać się spokojnym, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, pozbyć się obaw czy zdenerwowania. Dodatkowo określeniem tym nazywamy wypogodzenie się, na przykład po burzy czy wichurze.
Zwrot uspokój się w języku polskim należy każdorazowo zapisywać przez ó. Uzasadnienie tej pisowni jest bardzo proste i opiera się o zasadę mówiącą, iż jeżeli w innej formie tego samego czasownika ó wymienia się na o, e lub a, to należy je zawsze zapisać, w tym przypadku: uspokój sięuspokoił się. Jakiekolwiek wątpliwości co do pisowni tego wyrażenia mogą wynikać z błędnego skojarzenia innej zasady, nakazującej zawsze zapis u w czasownikach kończących się na -uje, jednak w tym przypadku reguła ta oczywiście nie obowiązuje.

Przykłady poprawnej pisowni

Uspokój się wreszcie, usiądź obok mnie i wytłumacz mi, co się tam wydarzyło.
Nie możesz ciągle za nim tęsknić – uspokój się, ubierz ładnie i wyjdź do ludzi.
Natalka, nie wolno biegać pomiędzy stolikami! Uspokój się natychmiast!


Niepoprawna pisownia

uspokuj się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uspokójsię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uspokój sie

Niepoprawna pisownia