Niepoprawna pisownia

wyrószasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyruszasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy ruszasz

Niepoprawna pisownia