Niepoprawna pisownia

bófet

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bufet

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bufed

Niepoprawna pisownia