Niepoprawna pisownia

checa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

heca

Poprawna pisownia