Poprawna pisownia

17 września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siedemnastym dniu września, nie zaś o siedemnastym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

17 wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

17. września

Niepoprawna pisownia