Niepoprawna pisownia

wyostszyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyostrzyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyostżyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyoztrzyć

Niepoprawna pisownia