Niepoprawna pisownia

wy liczeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyliczeni

Poprawna pisownia