Niepoprawna pisownia

wyostszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyostrzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyostży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyoztrzy

Niepoprawna pisownia