Poprawna pisownia

tak to

Poprawna pisownia, znaczenie: tak to stanowi połączenie dwóch partykuł, podkreślające nasilenie tego, co następuje po nich w wypowiedzi. Pisane zawsze rozłącznie tak to składa się z dwóch osobnych jednostek znaczeniowych, które razem tworzą wyrażenie wzmacniające dalszą treść. Bez względu na pełnioną w zdaniu funkcję, ze względu na przyjęcie formy przysłówkowej zachowana musi być pisownia rozłączna.

Przykłady poprawnej pisowni

Popatrz na ten wykres, tak to właśnie jest jak wzrasta zadłużenie państwa.
Jeśli tak to dalej pójdzie to mogę zapomnieć o karierze prawnika – zostanie mi co najwyżej wydział administracji.
Nasza firma to niestety ogromna presja i wielka rywalizacja między pracownikami, przynajmniej tak to wygląda z mojego punktu widzenia.


Niepoprawna pisownia

takto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ta kto

Niepoprawna pisownia