Współcześni językoznawcy są zgodni – zarówno forma spiesz, jak i śpiesz jest stuprocentowo poprawna i wyrazów tych można używać zamiennie. Oba wywodzą się oczywiście od tego samego słowa źródłowego, a mianowicie czasownika nieprzechodniego niedokonanego spieszyć (bądź śpieszyć). Oznacza on: zdążać dokądś szybko, zbierać się do czegoś tak szybko i ochoczo, jak to tylko możliwe. Forma ta często łączy się z zaimkiem zwrotnym się, tworząc czasownik zwrotny niedokonany spieszyć się, oznaczający: robić coś szybko, chcieć z czymś zdążyć.
Spiesz oraz śpiesz to postacie odmienione w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym.
Ciekawostką jest fakt, że zarówno wyraz spieszyć jak i śpieszyćistnieją w języku polskim od wielu lat – obu form używano już w XV wieku i tak wtedy, jak i obecnie, żadna z nich nie miała przewagi nad drugą.

Poprawna pisownia

spiesz

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Nie spiesz się, wszyscy obiecali, że na Ciebie poczekają.
Jadąc samochodem, nigdy się nie spiesz, zawsze staraj się być maksymalnie uważna.
Pani doktor za godzinę wychodzi do domu, więc lepiej się spiesz.


Poprawna pisownia

śpiesz

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Twój pociąg za chwilę odjeżdża, śpiesz się!
Kochanie, nie śpiesz się tak – pisz ładne, równe literki i staraj się nie wychodzić poza linię.
Nie śpiesz się, masz jeszcze mnóstwo czasu do początku pierwszych zajęć.