Poprawna pisownia

wyostrza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyostża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyoztrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyostsza

Niepoprawna pisownia