Poprawna pisownia

korzyści

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

korzyźci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kożyści

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kożyźci

Niepoprawna pisownia