Niepoprawna pisownia

wymyśleć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wymyślić

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną językowo formą zapisu i wymowy powyższego wyrazu jest wymyślić. Błędy w pisowni najczęściej wynikają z niewłaściwego utożsamiania go z dokonaną formą czasownika myśleć, podczas gdy wymyślić to dokonana forma od wymyślać. Aby ułatwić sobie zapamiętanie prawidłowej formy tego bezokolicznika, warto odmienić go przez osoby. Wówczas w trzeciej osobie liczby pojedynczej uzyskamy formę wymyślił, a nie bezapelacyjnie błędną – wymyśleł. Należy również zapamiętać, że w języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca zapis -ić na końcu podstawowej formy czasowników, które w liczbie pojedynczej i w czasie przeszłym mają końcówki -ił, -iła, -iły.
Wymyślić to inaczej wpaść na jakiś pomysł, stworzyć coś, wykoncypować, odkryć coś, ale również – uroić sobie coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Musimy się spotkać i wymyślić temat naszej pracy badawczej na zajęcia.
Jeśli uda nam się wymyślić hipotezę, którą chcemy postawić, cała reszta doświadczenia pójdzie jak z płatka.
Niestety nie udało mi się wymyślić, czemu mogła się tak zachować.


Niepoprawna pisownia

wy myśleć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy myślić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wymyślidź

Niepoprawna pisownia