Poprawna pisownia

wykrzyczy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wykszyczy

Niepoprawna pisownia