Niepoprawna pisownia

trudnodostępny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trudno dostępny

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie trudno dostępny powinno być zapisywane oddzielnie. Składa się ono z przymiotnika (dostępny) oraz przysłówka (trudno), a zgodnie z zasadami opisanymi w słownikach języka polskiego, takie połączenia zawsze należy zapisywać rozdzielnie.
Trudno dostępny odnosi się zazwyczaj do obszaru, który ze względu na ukształtowanie terenu albo inne niedogodności i utrudnienia może sprawiać kłopoty podczas podróży do niego. Jednocześnie, określenia tego można używać w kontekście przedmiotów, których nie można łatwo kupić.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten zabytkowy model samochodu jest obecnie trudno dostępny, więc zapłacisz za niego fortunę.
Himalaje to trudno dostępny teren i powinni się na niego zapuszczać tylko doświadczeni ludzie.
Ten domek w lesie jest trudno dostępny ze względu na liczne mokradła, które się w nim znajdują.


Niepoprawna pisownia

trudno-dostępny

Niepoprawna pisownia