Niepoprawna pisownia

wykroił byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wykroiłbyś

Poprawna pisownia