Poprawna pisownia

wykąpania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy kąpania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wykompania

Niepoprawna pisownia