Niepoprawna pisownia

troche

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trochę

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to przysłówek, który w języku polskim oznacza to samo co: w niewielkiej ilości, niewiele, odrobinę, mało, niewystarczająco, jak na lekarstwo, symbolicznie, nieco, ale również: w niewielkim zakresie, w niedużym stopniu lub też krótko.
Poprawny zapis zawsze uwzględnia głoskę ę na końcu tego wyrazu. Błędy w pisowni mogą wynikać z niewystarczająco starannej artykulacji, kiedy to nosowa samogłoska ę nosowość tę traci i zostaje zastąpiona łatwiejszą do wymówienia ustną samogłoską e.

Przykłady poprawnej pisowni

Jest mi trochę przykro, że nikt nie zauważył, że zmieniłam kolor włosów.
Nie słyszę Cię, czy mógłbyś mówić trochę głośniej?
Po kolizji na samochodzie pozostało trochę niewielkich rysek.


Niepoprawna pisownia

trohe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trohę

Niepoprawna pisownia