Niepoprawna pisownia

nie pełni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepełni

Poprawna pisownia