Niepoprawna pisownia

bluski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bluzki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

blózki

Niepoprawna pisownia