Zarówno wyrażenie nie stanie jak i niestanie funkcjonują na co dzień w języku polskim. Każde z nich wywodzi się od czasownika nie stać, czyli zaprzeczonego za pomocą partykuły nie bezokolicznika stać. Oznacza on: być w pozycji wyprostowanej czy też podpartym wyłącznie na nogach, być ustawionym w taki sposób, że pionowy wymiar jest większy od wszystkich poziomych. Mimo, że oba te zapisy wyglądają prawie identycznie, to jednak różnica pomiędzy nimi jest zasadnicza i dlatego nie można stosować ich zamiennie. Zapoznaj się z różnicami znaczeń poprzez lekturę naszych definicji i przykładów a w razie wątpliwości zadaj naszej redakcji dodatkowe pytanie w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

nie stanie

Poprawna pisownia, znaczenie: nie stanie to czasownik, będący formą podstawową odmienioną w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym. Ta forma oznacza najczęściej, że coś się nie wydarzy lub kogoś nie spotka dana okoliczność.

Przykłady poprawnej pisowni

Jestem pewna, że jego była dziewczyna nie stanie na drodze do naszego szczęścia.
Był naprawdę zdesperowany – wierzył, że nic mi nie stanie mu na drodze do celu.
Na tak pochyłej powierzchni nie stanie żaden kieliszek.


Poprawna pisownia

niestanie

Poprawna pisownia, znaczenie: niestanie jest to z kolei rzeczownik odczasownikowy, którego znaczenie to zaprzeczenie czynności stania. Należy zawsze zapisywać go łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestanie w kolejce do tego lekarza jest niemożliwe. To najlepszy specjalista w mieście.
Niestanie pod sceną na koncercie mojego ulubionego wykonawcy było dla mnie prawdziwą tragedią.
Niestanie podczas podawania ręki osobie starszej często jest odbierane jako brak kultury.