Niepoprawna pisownia

wyczyrzczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczyszczona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyczyżczona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy czyszczona

Niepoprawna pisownia